فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی203 صفحه و قابل ویرایش

قیمت : 7,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل