بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان

دسته بندي : علوم انسانی » روان شناسی
بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان در 160 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب :


چکیده

فصل اول : کلیات طرح

مقدمه

1-1 بیـان مسئلـه :

1-2 اهداف تحقیق:

1-2-1هدف كلی:

1-2-2 اهداف خاص:

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4 سؤالات تحقیق:

1-5 فرضیه‌های تحقیق:

1-5-2 فرضیه های خاص:

1-5-3 فرضیه‌های فرعی:

1-6متغیرهای مورد تحقیق:

1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

1-8 تعریف عملیاتی متغیرها:

1-9 چهارچوب نظری تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه

الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق:

2-1 تعریف یادگیری:

2-2 سطوح یادگیری

2-3 تفاوت‌های فردی در یادگیری

2-4 تعریف شناخت و فراشناخت

2-5 راهبردهای شناختی و فراشناختی

2-6 تفاوت سبك‌های یادگیری با سبك‌های شناختی:

2-7 ویژگی‌های اساسی سبك‌های شناختی:

2-8 انواع سبك‌های یادگیری شناختی:

2-9 سبك های یادگیری و شناختی:

2-10 تعریف سبك یادگیری و شناختی

2-11 نظریه‌های سبك شناختی

2-12 انواع سبك های یادگیری

2-13 انواع سبك ‌های شناختی

2-14 سبك‌های عاطفی

2-15 سبك‌های زیستی

2-16 مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی:

2-16-1 تعریف شخصیت

2-16-2 ریخت شخصیتی:

2-17 طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی:

2-18 طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویكرد روان تحلیل گری

2-18-2 ریخت‌های شخصیتی یونگ:

2-18-3 ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز

2-19 رویكرد صفات : وراثت شناسی شخصیت

2-20 شناسایی ابعاد شخصیت

2-21 نظریه بازداری

2-22 نظریه انگیختگی

2-23 روان رنجورخویی

2-23-1 فعالیت خودكارو روان‌رنجورخویی

2-24 روان پریش خویی

2-24-1 هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی

2-25 طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت:

2-25-1 ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت

2-25-2 صفات شخصیتی كتل:

2-25-3 الگوی پنج عاملی رابرت مك كری و پل كوستا:

2-26 طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه:

2-26-1 نظریه خصیصه ـ عامل:

2-26-2 نظریه رو:

2-26-3 نظریه هالنــد :

2-26-4 ریخت‌های شخصیتی هالنـد :

2-26-5 محیط‌های شغلی هالنـد:

2-27 یافته‌های پژوهش:

2-27-2 رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس

2-27-3 رابطه بین سبك‌های یادگیری باجنس

2-27-4 رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی

2-27-5 رابطه بین سبك‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی

2-28 نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده

2-29 مرور تحقیقات قبلی :

2-29-1 مروری بر پژوهشهای وابسته به سبك های یادگیری و ابعاد شخصیت

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 نوع تحقیق

3-2 جامعه آماری

3-3 حجم نمونه تحقیق

3-4 روش نمونه‌گیری

3-5 ابزارهای مورد استفاده

3-6 شیوه اجرای تحقیق

3-7 روش‌های آماری و طرق تحقیق

3-8 شاخص‌های پایانی آزمون

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

4-1توصیف آماری داده‌ها:

4-1-1 جداول توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه

4-2 استنباط آماری داده‌ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده

5-2 بحث

5-3 نتیجه‌گیری

5-4 محدودیت های تحقیق

5-5 پیشنهادها

5-6 پیشنهادهای كاربردی

فهرست منابع و مآخذ

نمونه سوالهای پرسشنامه سبك یادگیری كلب:

پرسشنامه

آیا پس از داشتن تجربه ای بد تا دراز مدت نگران هستید؟

Abstract
دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی

تعداد مشاهده: 1958 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 160

حجم فایل:4,034 کیلوبایت

 قیمت: 7,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل