شناخت و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی دانش آموزان

دسته بندي : علوم انسانی » روان شناسی
شناخت و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی دانش آموزان در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست


مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
الف- ویژگیهای شخصیتی
ب) خودکارآمدی
ج – عملکرد تحصیلی
مروری بر پیشینه تحقیق
بخش اول: شخصیت
جایگاه شخصیت در روان شناسی
سوابق تاریخی سنجش شخصیت
نقش ارزیابی شخصیت
تعریف شخصیت
عوامل مؤثر در رشد شخصیت
ثبات یا تغییر شخصیت
مراحل رشد شخصیت
نظریه های شخصیت
الف) رویکرد روان کاوی:
ب) رویکرد صفت:
ج) رویکرد گسترة زندگی:
د) رویکرد انسان گرایی:
ر) رویکرد شناختی
هـ) رویکرد رفتاری
ی) رویکرد یادگیری اجتماعی
نظریه روان کاوی فروید
غرایز و انواع آن
ساختار شخصیت
نظریه یونگ
نظامهای شخصیت
سنخ های شخصیتی در نظریة یونگ
نظریه گوردون آلپورت
انواع صفات
خصوصیات صفات
مراحل رشد نفس
÷مطالعة ارزشها
نظریه کتل
رویکرد کتل به صفات شخصیت
صفات مشترک و صفات یگانه
صفات توانایی، خلق وخو و پویا
صفات سطحی و صفات عمقی
صفات سرشتی و صفات محیط ساخته
صفات عمقی: عوامل بنیادی شخصیت
مراحل رشد شخصیت
نظریه روانی- اجتماعی اریک اریکسون
مراحل هشت گانه زندگی
۱٫ اعتماد در برابر عدم اعتماد
۲٫خومختاری در برابر شک و شرم
۳٫ ابتکار در برابر احساس گناه
۴٫ کارآیی در برابر احساس حقارت
۵٫ وحدت هویت در برابر سردرگمی نقش
۶٫ صمیمیت در برابر انزوا
۷٫ زایندگی در برابر رکود
۸٫ یکپارچگی خود در برابر نومیدی
نظریة انسان گرایی آبراهام مزلو
نظریة سه عاملی هانس، جی، آیزنک
ابعاد اساسی شخصیت از نظر آیزنک
ابزارهای اندازه گیری آیزنک
الگوی پنج عاملی در صفات شخصیت
مقیاسهای صفات
صفات انعطاف پذیری (O):
صفات دلپذیر بودن (A) :
صفات باوجدان بودن(C)
الگوی نظری فرضی برای پنج عامل
کاربردهای این الگو
ریشه های تاریخی عوامل پنج گانه
بخش دوم: خودکارآمدی
مراحل رشد خودکارآمدی
منابع اطلاعات در بارة خودکارآمدی
راههای بالابردن سطح خودکارآمدی
خودکارآمدی و عملکرد
پیامدهای رفتاری خودکارآمدی
بخش سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش
الف) پژوهشهای انجام شده در خارج
پژوهشهای مربوط به خودکارآمدی
ب) پژوهشهای انجام شده در ایران
الف) پژوهشهای مربوط به ویژگیهای تشخیصی
پژوهشهای مربوط به خودکارآمدی
مقدمه
طرح پژوهش
جامعه
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
الف) پرسشنامه شخصیتی نئو:
ب) مقیاس خودکارآمدی شرر
ج) عملکرد تحصیلی
روش جمع آوری اطلاعات و شیوة اجرا:
روش های آماری مورد بررسی داده های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش:
بحث ونتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادهای پژوهش


مروری بر پیشینه تحقیق


همانگونه که قبلاً اشاره گردید در این تحقیق رابطه شخصیت و خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مبحث مفاهیم مربوط به این متغیرها به صورت مفصل تری توضیح داده و در ادامه به پژوهشهای انجام شده در مورد مفاهیم مورد نظر پرداخته می شود و سعی خواهد شد که تصویری قابل قبول از مفاهیم و متغیرهای موجود در این پژوهش ارائه گردد.


بخش اول: شخصیت


شخصیت هر انسان می تواند به تعیین محدودیتها، ویژگی ها، توانائیها و بهداشت و سلامت آنها در زندگی کمک کند. این شخصیت است که به شکل گیری بسیاری از جنبه های زندگی انسان کمک می کند. به عنوان مثال تمام امیال و آرزوهایی که می خواهیم در زندگی به دست آوریم ، خواه تحصیلات عالی، همسر و حتی سلامت عمومی می تواند تحت تأثیر شخصیت ما و شخصیت افرادی که به نحوی با آنها در تعامل هستیم قرار گیرد (شولتز، ۱۹۹۸، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۵).

شخصیت می تواند انتخابهای افراد را محدود یاگسترش دهد یا افراد را در معرض تجربیات جدید قرار دهد واین ویژگی های افراد است که امکان می دهد بعضی از افراد اجتماعی، مردم آمیز، کم رو و گوشه گیر، پرخاشگر، سرد و ناخوشایند باشند (همان منبع).

لازم به ذکر است که موضوع شخصیت به قدری پیچیده است که نمی توان با چنین توصیف های ساده کل ویژگی های شخصیت افراد را بیان کرد و شاید یکی از دلایل آن این باشد که انسانها در شرایط مختلف و در برابر افراد مختلف بسیار تغییر پذیر و پیچیده هستند.

پیچیدگی ماهیت شخصیت باعث شده که تعاریف و نظریه های گوناگونی پیرامون شخصیت توسط روانشناسان ارائه شود وهر کدام از این نظریه ها تنها بخشی از حقایق مربوط به شخصیت انسان را آشکار می کند و اگر چه هیچ کدام از این نظریه ها نتوانسته تبیین کاملی از شخصیت ارائه دهند اما تلاش در جهت درک ماهیت شخصیت انسان توسط همین نظریه ها صورت گرفته است.

اگر چه هیچ یک از نظریه­های شخصیت همسوی یکدیگر نیستند، اما هر یک از آنها چیزهای اساسی و مهمی در بارة شخصیت برای گفتن دارند و ریشه اختلاف بین نظریه های شخصیت در پیچیدگی موضوع شخصیت ونوپا بودن این علم می باشد بدین ترتیب که مطالعة شخصیت از دهة ۱۹۳۰ واردجرگة علم شده است (شولتز، ۱۹۹۰، ترجمه کریمی و همکاران، ۱۳۸۴).

مطالعة نظریه های شخصیت و ویژگی های آن دلایل مختلفی دارد که یکی از این دلایل مطالعة نظریه های شخصیت، مربوط به کاربرد عملی آنها می باشد و ارزش علمی این مطالعه برای روان شناسان علاقه مند به زمینه های بالینی و مشاوره بیشتر است (همان منبع).

در نظریة بندورا مفهوم خودکارآمدی به یک احساس واقعی از تسلط در مهارت اشاره می کند و به ارزشیابیهای دانش آموزان از قابلیت های عملکرد بر روی یک تکلیف تأکید دارد به این معنی که آیا دانش آموزان توانایی موفق شدن در آن تکلیف را دارند یا نه؟

خودکارآمدی می تواند در زمینه های پیشرفت بر رفتار افراد تأثیر گذارد. همچنین حل کردن مسائل با موفقیت می تواند تجربة هیجانی را در افراد افزایش دهد و در افراد به درگیر شدن در مسائل در حد تسلط تمایل ایجاد کند.

مرور جامع نظریه بندورا در بارة انتخاب هدف نشان می دهد که فرد می تواند تشخیص دهد که آیا هدف دور باعث پاداشهای مورد انتظار خواهد شد یا نه. اگر انتظار نتایج پایین باشد در فرد انگیزه ای برای انتخاب هدف وجود نخواهد داشت ولی اگر انتظار بالا باشد، فرد به مرحلة بعد قدم خواهدگذاشت (فرانکن، ۱۹۹۸، شمس اسفندآباد و همکاران، ۱۳۸۴).

همچنین بندورا (۱۹۹۵) خودکارآمدی را برحسب ادراک افراد از میزان کنترل بر زندگی معرفی می کند. افراد با اعمال کنترل بر موقعیت ها بهتر می توانند آینده مطلوب را تحقق بخشند و از آینده های نامطلوب جلوگیری می کنند (شولتز، ۱۹۹۸، ترجمه سیدمحمدی، ۱۳۸۵).
دسته بندی: علوم انسانی » روان شناسی

تعداد مشاهده: 2191 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:86 کیلوبایت

 قیمت: 11,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل