گزارش كارآموزی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی

دسته بندي : عمومی » گزارش کارآموزی
گزارش كارآموزی علوم تربیتی آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی در مقطع ابتدائی در 97 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست


فصل اول

مقدمه

تاریخچه كودكان ع.ذ

تعلیم و تربیت چیست؟

مراحل هدف های آموزشی

طبقه بندی هد فهای تربیتی در حیطه یادگیری

سطوح یادگیری در حیطه شناختی

سطوح یادگیری در حیطه عاطفی

سطوح یادگیری در حیطة روانی – حركتی

تعریف آموزش

تعریف یادگیری

مقایسه آموزشی و یادگیری

فصل دوم:مشخصات محل كارورزی

مشخصات محل كارورزی و مدرسه

مشخصات دانش آموزان

برنامه هفتگی كلاس

مشخصات كلاس

سطح تحصیلات معلمان و كاركنان مدرسه

فصل سوم: درس علوم

مشاهدة تدریس درس علوم

فعالیتهای مربوط به ارائه درس

جدول طرح درس علوم

گزارش تدریس علوم

جدول طرح درس علوم

سؤالات امتحان

فصل چها رم درس فارسی

مشاهده تدریس درس فارسی

فعالیتهای مربوط به ارائه درس

جدول طرح درس فارسی

گزارش تدریس فارسی

جدول طرح درس

سؤالات امتحانی و نتایج آن

فصل پنجم: درس ریاضی

مشاهده تدریس درس ریاضی

جدول طرح درس ریاضی

فعالیتهای مربوط به ارائه درس

گزارش تدریس ریاضی

جدول طرح درس ریاضی

سؤالات امتحان ریاضی و تحلیل آنها

نتیجه گیری


مقدمه

در مورد كودكان استثنایی باید گفت كه به طور كلی دستگاه عصبی كودك به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسیده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت در حال تغییر و تحول است لذا رفتار نیز به همان منوال در تحول و تغییر خواهد بود. در كودكان استثنایی واكنشها ویژگی های خاص دارند، چون كودك رشد فكری كامل ندارد لذا نمی تواند بر رفتارهای خود مانند بزرگسالان كنترل داشته باشد یا اگر عمل خلافی از او سر زند احساس گناه و تقصیر كند.

این كودكان در مقابل فشارهای زندگی واكنشهای نسبتاً سریع و شدید نشان می دهند و به همان سرعت هم وقتی نشانه های زندگی از بین رفت بهبود می یابند. از آنجا كه وابسته و متكی به دیگران هستند و در واقع از نظر شخصیتی نارس و نابالغند لذا در مقابل فشار و ناراحتی تنها كاری كه خواهند كرد اختلالات رفتاری است كه وسیلة بیان كودك است.

اگر كودك سن كمتری داشته باشد در ارتباط با دیگران بیشتر در زحمت بوده و حتی وقتی قادر به تكلم است چون دایره اطلاع بر لغات محدود است و اصولاً قادر به درك و بیان مفاهیم كلی نیست و در بیان احساسات خود دچار مشكل است لذا اختلالات رفتاری و روانی شدیدتری از خود نشان می دهد.

زبان كودك را نه دیگران می فهمند و نه پزشك معالج. كودك نمی تواند از احساسات خود مانند ترس و اضطراب، احساس محرومیت و شكست صحبت كند ولی می تواند آنها را به زبان علائم جسمانی مانند بیقراری، امتناع از رفتن به مدرسه بهانه گیری و نظایر آن بیان كند.

پس پررفتار غیر عادی كودك یا علائم جسمانی را به خصوص اگر علت بخصوص نداشته باشد باید به عنوان واكنش نسبت به شرایطی كه در اطراف اوست در نظر گرفت.

كودك باید از مراحل مختلف رشد عبور كند، توقف یا عدم رشد كافی و به اصطلاح تثبیت كه در كودك خیلی شایع است موجب اختلال به درجات مختلف می شود و كودك در مقابله با مرحله بعدی رشد دچار مشكل می شود، كه بررسی و كشف اختلالات رفتاری كودكان و تغییر علائم روانی آنان یكی از مشكلات مهم روان شناسی و روان پزشكی كودك است.

لغت استثنایی اصولاً یك اصطلاح آموزشی است و مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمرة اولین كسانی هستند كه به محدودیتهای یادگیری، عاطفی، شخصیتی، اجتماعی و مشكلات این افراد پی می برند و باید نسبت به رفع آنها با روشهای موجود و همچنین پیشگیری از اقدامات آتی اقدام نمایند.

در اینكه تمام كودكان افراد استثنایی هستند شكی نیست. هیچ كودكی عیناً شبیه كودك دیگر نیست و هر كودكی خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد، اگرچه این وضع تنها در كودكان صدق نمی كند ولی عده ای از كودكان به اندازه ای با كودكان دیگر فرق دارند كه باید توجه مخصوص به آنها مبذول داشت. این انحراف به طور كلی در تمام خصوصیات جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی آنها دیده می شود كه باعث اشكال و مانعی بزرگ در سازگاری آنها با محیط اجتماع می گردد و به همین منظور به این دسته از افراد اجتماع استثنایی می گویند.

به طور كلی این كودكان را از 3 نظر مورد مطالعه قرار می دهند:

1) آنهایی كه از بدو تولد به علت ناراحتی های ارثی واختلالات مادرزادی بیماری مشخصی دارند مانند سندرم دان، هیدروسفالی، میكروسفالی و ...

2) كسانی كه از ابتدا با وسایل تشخیص می توان به بیماری آنها پی برد مانند:

دررفتگی مادرزادی لگن، اختلالات متابولیكی و اختلالات غدد مترشحه داخلی (هیپوتیروئیدیسم)

3) افرادی كه نقص عضو و بیماری آنها در طول رشد كودك مشخص می شود مانند: فلج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات شنوایی، بینایی و وجود ضایعات و آسیبهای مغزی مختصر كه باعث اختلال در عملكرد مغز مانند اختلال Minimal brain dysfunction در خواندن، نوشتن، حافظه و سازگاری و ... كودك می شود.

نكتة مهم این كه پیروزی و موفقیت بیمار فقط به میزان معلولیت بستگی ندارد بلكه میزان تواناییهای بیمار در به حركت در آوردن اعضای سالم برای جبران قسمتهای ناتوان، میزان فعالیت و پشتكار، محیط خانواده و كاردانی مربیان نیز در این امر دخالت دارند.


نتیجه گیری

باید به این نكته توجه داشته باشیم كه هر یك از كارهای: زمان بندی و استفاده از وسایل كمك آموزشی و فعالیتهای قبل از شروع درس كه باعث ایجاد انگیزه می شود و توجه و تمركز بچه ها را بالا می برد و تشخیص رفتارهای ورودی و آماده سازی و فعالیتهای تكمیلی كه در طرح درس روزانه هم از آنها استفاده شده است در بهبود كیفیت تدریس در جهت رسیدن به اهداف آموزشی ما را یاری می كند و چارچوب كاری مناسبی را در اختیار آموزگار قرار می دهد و از پراكنده گویی و انحراف جهت كلی آموزش كه همان رسیدن به هدفهای كلی است جلوگیری می كند و روشهایی كه هر یك از آموزگاران و كارورزان باید به آنها استفاده كنند تا به نتیجة مطلوبی در امر آموزش دست یابند را مشخص می كند.

كارورز با توجه به راهنمایی های آموزگاران و اساتید در امر آموزش در این تحقیق كه مربوط به تدریس سه درس فارسی، علوم و ریاضی است از روشهایی مانند روش نمایشی – توضیحی، مشاهده ای مشاركتی و گروهی و انفرادی و اكتشافی به همراه مواد و وسایل كمك آموزشی استفاده كرده است كه باعث می شود یادگیری به صورت عمیق تری صورت گیرد چرا كه دانش آموز خود در امر یادگیری و دقت او را بالا می برد و از یادگیری طوطی وار جلوگیری می كند و این كار گروهی آنها را تشویق به شركت در حل مسائل می كند.

و با توجه به اینكه این دانش آموزان عقب مانده ذهنی هستند و IQ آنها نسبت به بچه های عادی پایین تر است. كار آموزش سخت تر با دقت بیشتری صورت گیرد. و برای جلوگیری از خستگی و نیز ایجاد انگیزه برای ادامة كار باید از تشویق و دادن جایزه استفاده كرد.

همچنین آموزش انفرادی و پرسش و پاسخ نیز در امر آموزش كمك فراوانی می كند چرا كه اگر دانش آموز دارای مشكلی در یكی از مباحث درسی خود باشد آن را شناسایی كرده و به منع آن اقدام می كنیم و از طریق تكرار و تمرین از فراموشی زودهنگام مطالب جلوگیری می كنیم.

نتایج ارزیابی و محاسبات آماری كه با استفاده از امتحانات كتبی و شفاهی بدست آمده میزان اعتبار و ثمربخشی هر یك از روشها را برای آموزگار روشن كرده و اگر ایرادی در یكی از قسمتهای تدریس و یا روشهای استفاده شده در امر تدریس وجود داشته باشد، مشخص می كند تا آموزگار هر چه سریعتر در جهت رفع آن اقدام كند و در جهت بهبود كیفیت تدریس بكوشد.

با توجه به این مطالب ما به این نتیجه می رسیم كه هر یك از همكاران در امر آموزش اگر به درستی مشكلات بچه ها را به وسیله آزمون و پیشینة آنها شناسایی كنند و با نیازهای ویژة آنها آشنا شوند و نیز ارزشهای مختلف آموزشی به ویژه مواد و وسایل كمك آموزشی استفاده كنند و طرح مناسبی با توجه به اهداف كلی برای آموزش و تدریس خود داشته باشند و از همه مهمتر برخورد مناسبی با دانش آموز داشته و او را ادراك كنند تا بتوانند در او انگیزه ای برای درس خواندن ایجاد كنند كه یكی از شروط اصلی است می توانند به اهداف آموزش دست پیدا كرده و آموزش خوبی را ارائه دهند و كودكان سالمی را به جامعه تحویل دهند.
دسته بندی: عمومی » گزارش کارآموزی

تعداد مشاهده: 1653 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:77 کیلوبایت

 قیمت: 5,200 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل